Categories

Ważne informacje

  1. Soczewki kontaktowe należy użytkować pod kontrolą specjalisty.
  2. Badania kontrolne powinny być wykonywane 2 razy do roku.
  3. Należy ściśle stosować się do zaleceń specjalisty z zakresu wyboru soczewek, akcesoriów, harmonogramu użytkowania soczewek, sposobów zakładania i zdejmowania soczwek, sposobów pielęganacji soczewek.
  4. Pierwsza aplikacja soczewek powinna być wykonana przez specjalistę.